Lincoln Electric Holdings LECO

Доходность за полгода
18,99%
Сектор
Машиностроение и транспорт
Логотип акции Lincoln Electric Holdings, LECO